20 kwietnia 2022

Chronologia:

1. Wniosek Organizacji z 9 marca 2022 roku do Zarządu Województwa o spotkanie w sprawie WORD Toruń

2. Ponaglenie z 12 kwietnia 2022 roku do Wojewody w związku z brakiem odpowiedzi na wniosek z 9 marca 2022 roku

i teraz najciekawsze

3. Pismo z 19 kwietnia 2022 roku o braku przesłanek do zorganizowania spotkania - otrzymane o godz. 17.30

4. Zawiadomienie z 19 kwietnia 2022 roku wystosowane do Wojewody (odebrane przez Organizację o godz.18.07) o wysłaniu do naszej Organizacji pisma z 19 kwietnia 2022 roku o braku przesłanek do spotkania.

Po pierwsze pismo do naszej Organizacji zostało wysłane po upływie 30 dni;

Po drugie pismo wysłane do naszej Organizacji zostało stworzone na potrzeby korespondencji z Wojewodą (w związku z naszym ponagleniem);

Po trzecie trudno się dziwić postępowaniu Dyrektora WORD w Toruniu skoro jego przełożony w taki sposób traktuje naszą Organizację;

Po czwarte mamy nadzieję, że Wojewoda w odpowiedni sposób zareaguje na zaistniałą sytuację;

Po piąte jak będzie trzeba będziemy pisać do Prezesa Rady Ministrów;

 

Niektórym wolno więcej......

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD