19 marca 2022

1. Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie naruszył zasadę równego traktowania w zakresie warunków zatrudnienia (ustalania wynagrodzenia) wynikającą z art. 183a Kodeksu pracy.

2.Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie nie zapewnił opracowania zasad ruchu na drogach wewnętrznych zakładowych poza placem egzaminacyjnym, nie wykonał i nie oznakował drogi dla pieszych.

3. PIP w kwestii organizacji placu manewrowego odsyła nas do Marszałka Województwa Małopolskiego z czego oczywiście skorzystamy.

4. PIP w kwestii naruszenia zasad równego traktowania (odszkodowania) odsyła nas do sądu z czego oczywiście również skorzystamy.

W ilu ośrodkach egzaminowania mamy do czynienia z naruszeniem zasady równego traktowania? Będziemy konsekwentnie sprawdzać.

Nierówne traktowanie w MORD Kraków!!!!!

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD