05 października 2020
Ważny wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa- Nowej Huty z 25 sierpnia 2020 roku. W wielkim skrócie:
- na egzaminatora (naszego członka) zostają złożone dwie skargi
- Marszałek Województwa unieważnia oba egzaminy ze względu na błędy egzaminatora
- Dyrektor ośrodka udziela kary nagany bez czekania na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego i Sądu Administracyjnego
- decyzje Marszałka i Samorządowego Kolegium Odwoławczego zostały uchylone
- sąd rejonowy wydaje wyrok, w którym stwierdza, że kara porządkowa nagany wymaga uchylenia nie tylko z uwagi na przekroczenie przez pracodawcę zakresu przedmiotowego objętego dyspozycją art. 108 k.p. (nie mogła być nałożona za decyzje podejmowane przez egzaminatora na egzaminie), ale również z uwagi na jej niezasadność.
Ilu egzaminatorów w Polsce poddaje się w takiej sytuacji i nie idzie do Sądu by walczyć o sprawiedliwość
Ilu dyrektorów w Polsce podejmuje takie decyzje

 

Niesłuszna kara nagany w MORD Kraków

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD