NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas

Niesprawny pojazd na egzaminie.

W związku z pismem Komendanta Miejskiej Komendy Policji w Toruniu (poniżej) wystąpiliśmy o kontrolę w WORD Toruń do Zarządu Województwa (poniżej).

 

04 maja 2021