15 lipca 2022
WORD Bielsko - Biała.
Dyrektor WORD Bielsko - Biała zgodnie z informacją od Marszałka Województwa Śląskiego występuje do niego z 4 wnioskami o unieważnienie egzaminu na prawo jazdy zakończonych wynikiem pozytywnym. Na obecną chwilę próbuje się tę sprawę zamieść pod dywan. Dyrektor twierdzi, że nie składał wniosków lecz tylko pisma o wszczęcie postępowania wyjaśniającego. Z kolei Marszałek Województwa Śląskiego w jednym piśmie stwierdza, że to były wnioski, potem, że jednak postępowania wyjaśniające by ostatecznie w treści decyzji napisać, że egzaminy zostały unieważnione na wniosek Dyrektora.
O co tu chodzi?
Możemy jedynie przypuszczać, że o to samo co w innych ośrodków. Grupka egzaminatorów jest niewygodna i należy ją spacyfikować. Nawet kosztem kandydatów na kierowców.
Pan nadzorujący w treści artykułu stwierdza, że wszystko co robi ma na celu dobro klienta.
W takim razie jak to się ma do 4 wniosków o unieważnienie egzaminów pozytywnych złożonych przez Dyrektora do Marszałka Województwa (przygotowanych przez nadzorującego).
I już wiemy, że jeden wniosek był bezzasadny czyli Pan nadzorujący dbający o dobro klienta próbuje mu niesłusznie unieważnić egzamin pozytywny. Jedno mówi drugie czyni. Na pewno znajdzie się jakieś wytłumaczenie dla decyzji o wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie egzaminy pozytywnego. Pan Dyrektor broni takiego pracownika to możemy się spodziewać kolejnych wniosków o unieważnienie.
Biedni będę ci zdający egzamin w WORD Bielsko - Biała. Teraz każda sytuacja "na styku" będzie oceniania negatywnie ze względu na obawę przed ewentualnym wnioskiem o unieważnienie egzaminu pozytywnego. A trzeba podkreślić, że niektóre komórki nadzoru potrafiły wszczynać procedurę skreślenia z listy egzaminatorów po trzech egzaminach unieważnionych.
Brawo Wy. Proces psucia procesu egzaminowania trwa w najlepsze.

O co tu chodzi?

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD