11 lutego 2023

Prezentujemy o ile wzrośnie w skali roku przychód WORD w Poznaniu z egzaminów na wszystkie kategorie praw jazdy przy dwóch założeniach:

1. wzroście cen za egzamin do poziomu proponowanego przez Zarząd Województw RP

2. zbliżonej ilości egzaminów w porównaniu do 2022 roku

kategoria B - 33385 x 60 = 2 003 100 złotych 

egzaminy teoretyczne 24 216 x 20 = 484 320 złotych

kategoria C – 1859 x 50 = 92 950 złotych

kategoria C+E – 2022 x 5 = 10 110 złotych

kategoria D – 230 x 50 = 11 500 złotych

kategoria B+E – 905 x 50 = 45 250 złotych

kategoria B96 – 72 x 80 = 5 760 złotych

kategoria AM – 259 x 60 = 15 540 złotych

kategoria A – 1557 x 20 = 31 140 złotych

kategoria A1 – 190 x 20 = 3 800 złotych

kategoria A2 – 289 x 20 = 5 780 złotych

Razem: 2 709 250 złotych

Wyliczenia na podstawie egzaminów z okresu od 1 stycznia 2022 roku do 17 grudnia 2022 roku. W związku z tym szacujemy, że przychód tego Ośrodka może przekroczyć 3 mln złotych.

Wyniki wszystkich Ośrodków egzaminowania:

DORD Wrocław - 7 877 675 złotych

WORD Katowice - 7 228 070 złotych

WORD Łódź - 6 648 650 złotych

WORD Warszawa - 4 414 540 złotych

WORD Poznań - 2 709 250 złotych

WORD Opole - 2 049 485 złotych

Razem: 30 927 670 złotych

O ile może wzrosną przychód WORD Poznań?

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD