11 stycznia 2023

Prezentujemy o ile wzrośnie w skali roku przychód DORD Wrocław z egzaminów na wszystkie kategorie praw jazdy przy dwóch założeniach:

1. wzroście cen za egzamin do poziomu proponowanego przez Zarząd Województw RP

2. zbliżonej ilości egzaminów w porównaniu do 2022 roku

Kat. C – 3971x50 = 198 550 złotych

Kat. D – 576x50 = 28 800 złotych

Kat. B+E – 2187x50 = 109 350 złotych

Kat. B96 – 123x80 = 9840 złotych

Kat. C+E – 4031x5 = 20 155 złotych

Kat. B – 85 636x60 = 5 138 160 złotych

Kat. A, A2, A1 - 5224x20 = 104 480 złotych

Kat. AM – 322x60 = 19 320 złotych

Egzaminy teoretyczne – 65 651x20 = 1 313 020 złotych

Razem: 7 877 675 złotych

Wyliczenia na podstawie egzaminów z okresu od 1 stycznia 2022 roku do 17 grudnia 2022 roku. W związku z tym szacujemy, że przychód tego Ośrodka może przekroczyć 8 mln złotych.

O ile może wzrosnąć przychód DORD Wrocław?

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD