09 stycznia 2023

Prezentujemy o ile wzrośnie przychód WORD Warszawa z kategorii B, AM, A1, A2, A i teorii w 2023 przy dwóch założeniach:

1. wzroście cen za egzamin do poziomu proponowanego przez Zarząd Województw RP

2. zbliżonej ilości egzaminów w 2022 roku i 2023 roku

A – 2995 x 20 złotych = 59 900 złotych

A2 - 344 x 20 złotych = 6880 złotych

A1 - 331 x 20 złotych = 6620 złotych

AM – 214 x 60 złotych = 12 840 złotych

B - 54 369 x 60 złotych = 3 262 140 złotych

Teoria - 53 308 x 20 złotych = 1 066 160 złotych

Razem - 4 414 540 złotych

Ilość egzaminów w WORD Warszawa w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 17 grudnia 2022 roku. W związku z tym szacujemy, że przychód tego Ośrodka może być większy o 5 mln złotych. Dojdzie również większy przychód z kategorii C, D, BE, B96, C+E.

 

O ile może wzrosnąć przychód WORD Warszawa?

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD