22 stycznia 2023
Prezentujemy o ile wzrośnie w skali roku przychód WORD Opole z egzaminów na wszystkie kategorie praw jazdy przy dwóch założeniach:

1. wzroście cen za egzamin do poziomu proponowanego przez Zarząd Województw RP

2. zbliżonej ilości egzaminów w porównaniu do 2022 roku

Kat. C – 2114 x 50 = 105 700 złotych

Kat. D – 226 x 50 = 11 300 złotych

Kat. B+E – 1280 x 50 = 64 000 złotych

Kat. B96 – 34 x 80 = 2 720 złotych

Kat. C+E – 1949 x 5 = 9 745 złotych

Kat. B – 23 271 x 60 = 1 396 260 złotych

Kat. A, A2, A1, AM 2 718 x 20 = 54 360 złotych

Egzaminy teoretyczne – 20 270 x 20 = 405 400 złotych

Razem: 2 049 485 złotych

Wyliczenia na podstawie egzaminów z okresu od 1 stycznia 2022 roku do 17 grudnia 2022 roku. W związku z tym szacujemy, że przychód tego Ośrodka może się zwiększyć o około 2 200 000 złotych.

Wyniki wszystkich Ośrodków egzaminowania:

DORD Wrocław - 7 877 675 złotych

WORD Warszawa - 4 414 540 złotych

WORD Opole - 2 049 485 złotych

Razem: 14 341 700 złotych

O ile może wzrosnąć przychów WORD Opole?

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD