22 stycznia 2023
Prezentujemy o ile wzrośnie w skali roku przychód WORD Katowice z egzaminów na wszystkie kategorie praw jazdy przy dwóch założeniach:

1. wzroście cen za egzamin do poziomu proponowanego przez Zarząd Województw RP

2. zbliżonej ilości egzaminów w porównaniu do 2022 roku

Kat. C – 5013 x 50 = 250 650 złotych

Kat. D –677 x 50 = 33 850 złotych

Kat. B+E – 1641 x 50 = 82 050 złotych

Kat. B96 – 124 x 80 = 9920 złotych

Kat. C+E – 4872 x 5 = 24 360 złotych

Kat. B – 89705 x 60 = 5 382 300 złotych

Kat. A, A2, A1, AM 6645 x 20 = 132 900 złotych

Egzaminy teoretyczne – 65 602 x 20 = 1 312 040 złotych

Razem: 7 228 070 złotych

Wyliczenia na podstawie egzaminów z okresu od 1 stycznia 2022 roku do 17 grudnia 2022 roku. W związku z tym szacujemy, że przychód tego Ośrodka może się zwiększyć o około 7 500 000 złotych.

Wyniki wszystkich Ośrodków egzaminowania:

DORD Wrocław - 7 877 675 złotych

WORD Katowice - 7 228 070 złotych

WORD Warszawa - 4 414 540 złotych

WORD Opole - 2 049 485 złotych

Razem: 21 569 770 złotych

O ile można wzrosnąć przychód WORD Katowice?

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD