28 stycznia 2023

Prezentujemy o ile wzrośnie w skali roku przychód WORD w Łodzi z egzaminów na wszystkie kategorie praw jazdy przy dwóch założeniach:

1. wzroście cen za egzamin do poziomu proponowanego przez Zarząd Województw RP

2. zbliżonej ilości egzaminów w porównaniu do 2022 roku

kategoria B - 78 505 x 60 = 4 710 300 złotych 

egzaminy teoretyczne 61 453 x 20 =1 229 060 złotych

kategoria C – 7641 x 50 = 382 050 złotych

kategoria C+E – 7154 x 5 = 35 770 złotych

kategoria D – 581 x 50 = 29 050 złotych

kategoria B+E – 2010 x 50 = 100 500 złotych

kategoria B96 – 94 x 80 = 7520 złotych

kategoria AM – 644 x 60 = 38 640 złotych

kategoria A – 4013 x 20 = 80 260 złotych

kategoria A1 – 1024 x 20 = 20 480 złotych

kategoria A2 – 751 x 20 = 15 020 złotych

Razem: 6 648 650 złotych

Wyliczenia na podstawie egzaminów z okresu od 1 stycznia 2022 roku do 17 grudnia 2022 roku. W związku z tym szacujemy, że przychód tego Ośrodka może przekroczyć 7 mln złotych.

Wyniki wszystkich Ośrodków egzaminowania:

DORD Wrocław - 7 877 675 złotych

WORD Katowice - 7 228 070 złotych

WORD Łódź - 6 648 650 złotych

WORD Warszawa - 4 414 540 złotych

WORD Opole - 2 049 485 złotych

Razem: 28 218 420 złotych


 

O ile można wzrosnąć przychód WORD w Łodzi?

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD