17 marca 2023
Prezentujemy o ile wzrośnie w skali roku przychód WORD w Białymstoku z egzaminów na wszystkie kategorie praw jazdy przy dwóch założeniach:

1. wzroście cen za egzamin do poziomu proponowanego przez Zarząd Województw RP

2. zbliżonej ilości egzaminów w porównaniu do 2022 roku

kategoria B - 15927 x 60 = 955 620 złotych 

egzaminy teoretyczne 11221 x 20 = 224 420 złotych

kategoria C – 1098 x 50 = 54 900 złotych

kategoria C+E – 1072 x 5 = 5360 złotych

kategoria D – 152 x 50 = 7600 złotych

kategoria B+E – 430 x 50 = 21 500 złotych

kategoria B96 – 4 x 80 = 320 złotych

kategoria A - 829 x 20 = 16 580 złotych

kategoria AM - 115 x 60 = 6900 złotych

kategoria A1 - 141 x 20 = 2820 złotych

kategoria A2 – 152 x 20 = 3040  złotych

 

Razem: 1 299 060 złotych

Wyliczenia na podstawie egzaminów z okresu od 1 stycznia 2022 roku do 17 grudnia 2022 roku. W związku z tym szacujemy, że przychód tego Ośrodka może przekroczyć 2 mln złotych.

Wyniki wszystkich Ośrodków egzaminowania:

DORD Wrocław - 7 877 675 złotych

WORD Katowice - 7 228 070 złotych

WORD Łódź - 6 648 650 złotych

WORD Warszawa - 4 414 540 złotych

WORD Poznań - 2 709 250 złotych

WORD Opole - 2 049 485 złotych

WORD Rzeszów - 1 945 185 złotych

WORD Tarnobrzeg - 1 351 255 złotych

WORD Białystok  1 299 060 złotych

Razem: 35 523 170 złotych

 

O ile wzrośnie przychód WORD Białystok?

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD