16 marca 2023

Prezentujemy o ile wzrośnie w skali roku przychód WORD w Tarnobrzegu z egzaminów na wszystkie kategorie praw jazdy przy dwóch założeniach:

1. wzroście cen za egzamin do poziomu proponowanego przez Zarząd Województw RP

2. zbliżonej ilości egzaminów w porównaniu do 2022 roku

kategoria B - 15073 x 60 = 904 380 złotych 

egzaminy teoretyczne 11845 x 20 = 236 900 złotych

kategoria C – 2011 x 50 = 100 550 złotych

kategoria C+E – 2539 x 5 = 12 695 złotych

kategoria D – 158 x 50 = 7900 złotych

kategoria B+E – 863x 50 = 43 150 złotych

kategoria B96 – 18 x 80 = 1440 złotych

kategoria AM – 138 x 60 = 8 280 złotych

kategoria A – 1223 x 20 = 24 460 złotych

kategoria A1 – 222 x 20 = 4 440 złotych

kategoria A2 – 353 x 20 =7 060 złotych

Razem: 1 351 255 złotych

Wyliczenia na podstawie egzaminów z okresu od 1 stycznia 2022 roku do 17 grudnia 2022 roku. W związku z tym szacujemy, że przychód tego Ośrodka może przekroczyć 1, 5 mln złotych.

Wyniki wszystkich Ośrodków egzaminowania:

DORD Wrocław - 7 877 675 złotych

WORD Katowice - 7 228 070 złotych

WORD Łódź - 6 648 650 złotych

WORD Warszawa - 4 414 540 złotych

WORD Poznań - 2 709 250 złotych

WORD Opole - 2 049 485 złotych

WORD Tarnobrzeg - 1 351 255 złotych

Razem: 32 278 925 złotych

 

O ile wzrośnie przychód WORD Tarnobrzeg?

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD