07 maja 2021

Częstochowa, 7 maja 2021 r.

 

Szanowni mieszkańcy Śląska,

 

My pracownicy WORD Katowice, wykonujący na co dzień pracę dla naszego społeczeństwa, czujemy się zobowiązani poinformować o przyczynach, które zmusiły nas do tak drastycznego protestu.

 

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego są jednostkami samorządu województwa, samofinansującymi się i nadzorowane są przez zarząd województwa. Główne źródło dochodu WORD to opłaty za egzaminy.

 

W 2010 r. egzaminatorom w WORD Katowice zostało obniżone wynagrodzenie o 1000 zł. i do tej chwili nie dostaliśmy żadnej podwyżki. Najmniej zarabiający egzaminator otrzymuje pensję ok. 3500 brutto. Poza nielicznymi wyjątkami, ponieważ są „wybrańcy” którzy zarabiają więcej za wykonywanie takiej samej pracy. WORD Katowice jest największym WORD-em w kraju o największym majątku i największych przychodach. W innych WORD-ach w kraju od wielu lat egzaminatorzy zarabiają dużo więcej. Zarobki są wyższe nawet o 1500 zł. Nawet w naszym województwie, w Częstochowie egzaminatorzy zarabiają od nas dużo więcej. My nie żądamy nic więcej, jak zarabiający w innych WORD-ach.

 

5 maja 2021 r. uczestniczyliśmy w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które zostało zwołane w celu zażegnania konfliktu społecznego. Na posiedzeniu Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, poinformował, że zarząd województwa nie jest odpowiedzialny na regulacje płacowe w WORD Katowice. Marszałek poinformował, że jego zadaniem jest ewentualna zmiana dyrektora WORD Katowice, ale jak nie ma pieniędzy, to nowy dyrektor to samo powie. Marszałek poinformował, że zwiększone przychody będą po wzroście opłat za egzaminy, a starania o wzrost opłat może wesprzeć strona związkowa.

 

Nasza organizacja związkowa przede wszystkim broni praw pracowniczych i nie opowiada się za zwiększaniem obciążeń finansowych dla obywateli. Oczywiści w przypadku przedstawienia nam dokładnych danych o sytuacji ekonomicznej oraz strukturze zatrudnienia w WORD Katowice i jeżeli w wyniku analizy tych danych, logiczny wniosek, byłby taki, że dla poprawy sytuacji pracowników, jest niezbędne podwyższenie opłat na egzaminy, związek poparłby takie działania.

 

Niestety, Marszałek zatrudnia dyrektora WORD Katowice Łukasza Droba, który pomimo obowiązku ustawowego, nie przedstawił naszej organizacji żadnych istotnych danych. To co widzimy na co dzień, to czterech dyrektorów, pięciu egzaminatorów nadzorujących (większość nie egzaminuje), dwunastu kierowników. Nasz związek nigdy nie był i nie będzie za zwolnieniami normalnych pracowników, których praca jest potrzebna dla funkcjonowania zakładu pracy. Ale jesteśmy przeciwni tworzenia etatów na partyjne potrzeby. W WORD Katowice znamy wiele przykładów zatrudniania osób, dlatego, że posiadają legitymacje partyjną.

 

Dyrektor Łukasz Drob wyróżnia się spośród poprzednich dyrektorów. Dyrektor prowadził śledztwo w celu ustalenia kto wyrzucił do kosza ulotkę propagandową, którą on podpisał. Notabene ulotka zawierała nieprawdziwe informacje. Dyrektor prowadzi przesłuchania swoich pracowników rodem z krajów o ustrojach niedemokratycznych. Przesłuchania polegają na wielokrotnym zadawaniu tego samego pytania pracownikowi o jego zachowanie, gdzie pracownik już udzielił odpowiedzi. Przesłuchania są prowadzone bez postawienia jakiegokolwiek zarzutu nieodpowiedniego zachowania. Nie wiem co chce dyrektor osiągnąć, może żeby pracownik wreszcie odpowiedział, tak jak sobie dyrektor życzy. Dyrektor podczas prowadzonych rokowań oskarżył mnie, że wykorzystuje stanowisko związkowe dla własnych korzyści. Za zachowanie dyrektora zostało wytoczone powództwo przeciw WORD Katowice i zarząd województwa zostanie poinformowany o terminie rozprawy. Dyrektor pomawia nasz związek zawodowy, że zorganizowany strajk jest o mocnym zabarwieniu polityczny. Oczywiście jest to nieprawda i takie oszczerstwo nie mogło zostać pozostawione przez nas. Jeżeli do dzisiaj nie uzyskamy przeprosin, wytoczymy powództwo ochronę dóbr naszej organizacji. Dyrektor od lutego 2020 r., gdzie odbywały się liczne spotkania, nie przedstawił żadnych propozycji ugodowego zakończenia sporu. Pierwsza propozycja padła 5 maja 2021 r. na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Dyrektor zaproponował podwyżkę 500 zł dla egzaminatorów i 300 zł dla biura obsługi klientów oraz pracowników technicznych od lipca 2021 r., Propozycje są nie do przyjęcia, dlatego będzie strajk.

 

Podsumowując, żądamy rozpoczęcia normalnej dyskusji z nami. Wiele spraw można rozwiązać wspólnymi siłami. Dotychczasowa postawa dyrektora WORD Katowice Łukasza Droba jest skandaliczna.

 

 

Z poważaniem,

Sebastian Białkowski

V-ce Przewodniczący

Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej nr 60 NSZZ Solidarność 80

w WORD-ach

 

Obrona „partyjnych stołków” w WORD Katowice trwa – sprzeciwiamy się, STRAJK od 10 maja 2021 r.

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD