26 stycznia 2022

Zdecydowaliśmy się zapytać ile kosztuje obsługa prawna ośrodki egzaminowania w Krośnie i Ciechanowie. Wnioski nasze wynikają z faktu, że pierwszy z nich wystąpił z powództwem o ochronę dóbr osobistych przeciwko naszemu Przewodniczącemu (7 lutego będzie ogłoszony wyrok) a w drugim zwolniono naszego członka reprezentującego Organizację (7 lutego 2022 roku będzie ogłoszony wyrok w sprawie przywrócenia do pracy).

 

 

Obsługa prawna w WORD Krosno i WORD Ciechanów

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD