04 listopada 2020

Ciekawa sprawa. Wystąpiliśmy o udostępnienie umów cywilno-prawnych zawartych przez WORD Katowice w 2020 roku. Nie udzielona nam jej mimo faktu, że wcześniej udzielona nam informacji dotyczących umów cywilno-prawnych zawartych przez WORD w Katowice w latach 2017-2019. Powstaje pytanie dlaczego teraz nie można? Domyślamy się!!! Jeśli informacja nie zostanie udzielona złożymy skargę na bezczynność do Sądu. Poniżej cała korespondencja z WORD Katowice w tej sprawie, w kolejności chronologicznej. 

 

 

 

Odmowa udzielenia informacji publicznej

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD