13 grudnia 2022

Z pisma wynika jednoznacznie, że pracodawca ma uzgadniać z Organizacją zasady podziału środków na wynagrodzenia. Niektórzy Dyrektorzy nie przestrzegają tego przepisu. Przecież my nie chcemy wiedzieć ile zarabiają poszczególne osoby. Chcemy uczestniczyć w podziale środków finansowych przeznaczonych np. na premie dla poszczególnych grup zawodowych, oddziałów, stanowisk.  Będziemy się tego domagać tym bardziej.

 

Odpowiedź GIP na wniosek naszej Organizacji

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD