02 grudnia 2021

No i co teraz?

Ministerstwo wskazuje wprost: "Zebrane przez Ministra Infrastruktury informacje wskazują, że podmioty te jako jednostki samofinansujące się, w dużej części zgłaszają problemy z finansowaniem swojej działalności ze względu na brak waloryzacji opłat za przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy. Dlatego też zmiana przepisów regulujących wysokość wynagrodzenia egzaminatorów musi być powiązana ze zmiana przepisów rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz.U. z 2014 r. poz. 974). Takie rozwiązanie nie jest akceptowalne ze względów społecznych. Podsumowując uprzejmie informuję, że Obecnie Ministerstwo Infrastruktury nie prowadzi i nie planuje prowadzenia prac nad zmianą przepisów dotyczących podwyższenia opłat za przeprowadzenie egzaminów Państwowych na prawo jazdy oraz zmianą przepisów rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 11 października 2007 r. w sprawie wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców."

Czegoś tu nie rozumiemy. Ministerstwo Infrastruktury informuje Organizację, że ośrodki egzaminowania na prawo jazdy w dużej części zgłaszają problemy finansowe i, że nie przewiduje podniesienia cen za egzamin. Treść pisma wzajemnie się wyklucza (jak słusznie zauważył sympatyk naszej Organizacji) - jest źle w ośrodkach ale cen ze egzamin nie podniesiemy. No chyba, że Ministerstwo ma jakiś plan awaryjny, o którym póki co nie informuje opinii publicznej? Albo przyczynę złej kondycji ośrodków egzaminowania upatruje gdzie indziej, nie w cenie za egzamin na prawo jazdy.

Naszym zdaniem, w związku z takim podejściem Ministerstwa, niektóre ośrodki egzaminowania będą wymagały pomocy ze strony Marszałków Województw albo zostaną zmuszone do przeprowadzenia gruntownej reorganizacji.

To chyba jest szach i mat ze strony Ministerstwa.
W kontekście tej odpowiedzi odważymy się na jedną generalną tezę: tylko wspólne działanie Egzaminatorów i Dyrektorów może doprowadzić do zmian. Ale to wymaga zmiany myślenia (podejścia) po obu stronach.

Na całe szczęście jest jeszcze związek na bazie, którego możemy walczyć o podwyżki dla pracowników ośrodków egzaminowania w ramach obowiązujących widełek płacowych. Co oczywiście w poszczególnych ośrodkach egzaminowania czynimy i będziemy czynić.

 

 

Odpowiedź na petycję naszej Organizacji

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD