29 stycznia 2023

Poniżej prezentujemy odpowiedzi Dyrektorów Ośrodków egzaminowania w sprawie wysokości nagród i premii dla kadr zarządzających i kierowniczych. Wynika z nich, że Dyrektorzy na nagrody dla samej kadry zarządzającej przeznaczyli w 2022 roku 739 174 złotych. Nie wszystkie Ośrodki odpowiedziały na nasz wniosek, więc kwota może być większa. Nagrody były za rok 2021, jeden z kryzysowych okresów w Ośrodkach egzaminowania. Straty ośrodków egzaminowania w 2021 roku wynosiły 12 908 473 złotych. Dodatkowy milion na nagrody i premie nie ma przecież żadnego znaczenia....

Należy podkreślić, że są Ośrodki w których dyrektorzy nie otrzymali nagród w 2022 roku (za 2021): Łódź, Toruń, Częstochowa, Gorzów Wielkopolski, Kielce, Koszalin, Krosno, Tarnobrzeg, Rzeszów.

Ale są także takie jak WORD Warszawa: nagrody dla kadry zarządzającej 91 800 złotych a premie 33 596. Kadra kierownicza nie otrzymała w ogóle. Czyli co? Dyrektorzy otrzymali nagrody za dobrą pracę, a przecież ich dobra praca to wypadkowa pracy kadry kierowniczej. Ciekawe czy WORD Warszawa egzaminatorzy dostali nagrody w 2022 roku  (za 2021)?

Pracownicy Ośrodków egzaminowania jesteście tam?

I co o tym myślicie?

Odpowiedzi w kwestii nagród za 2021 roku

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD