31 stycznia 2021

 

Dążymy do uzyskania informacji publicznej.

Poniżej odwołanie od decyzji Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach z dnia 12 stycznia 2021 roku o odmowie udostępnienia informacji publicznej naszej organizacji.
WORD Katowice nie udziela nam informacji publicznej dotyczącej wydatków na BRD a jednocześnie w dobie pandemii wydatki na BRD są podnoszone (poniżej plan wydatków luty 2020 roku i maj 2020 roku - załączniki do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego).

Odwołanie od decyzji Dyrektora

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD