27 listopada 2021

Wystąpiliśmy z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej w zakresie premii, nagród i 13 pensji Zastępcy Dyrektora WORD w Toruniu bo Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego wskazał nam WORD w Toruniu jako organ, który może udzielić takich danych.

Dyrektor odmówił udzielenia żądanej informacji (poprzez wydanie decyzji) bo....

Zastępca Dyrektora WORD w Toruniu nie pełni funkcji publicznej wg Dyrektora WORD w Toruniu i udzielenie tych informacji "naruszałoby prawo do prywatności osoby fizycznej".

To nie żart to rzeczywistość.

W związku powyższym napisaliśmy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.

Będziemy również pisać wniosek o kontrolę w tej sprawie do Zarządu Województwa. W odwodzie mamy jeszcze Regionalną Izbę Obrachunkową.

 

 

 

Odwołanie od decyzji Dyrektora WORD w Toruniu

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD