Dolacz o nas

Informacja publiczna o osrodku

WORD Opole
ul. Oleska 127
45-233 Opole
11 września 2020
  W związku z faktem, że w niektórych ośrodkach egzaminowania mamy
27 marca 2020
W związku z problemami interpretacyjnymi niektórych przepisów z Rozporządzenia w
27 marca 2020
Poniżej korespondencja z Ministerstwem Infrastruktury, z której mamy jeden podstawowy

Powrot

Prawo pracy

Egzaminowanie

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas