27 grudnia 2023

Cieszymy się, że nasza działalność została również dostrzeżona wśród instruktorów nauki jazdy.

Podobnie jak w przypadku egzaminatorów będziemy walczyć o godne warunki płacy i pracy w tej grupie zawodowej.

Podobnie jak w przypadku egzaminatorów jest wiele do zrobienia.

Przede wszystkim instruktorzy muszą więcej zarabiać. Ale żeby mogli lepiej zarabiać ich pracodawcy czyli Ośrodki Szkolenia Kierowców muszą dysponować większymi środkami finansowymi.

W naszych wstępnych założeniach walczymy o doprowadzenie do sytuacji, w której właściciela Ośrodków Szkolenia Kierowców będą dysponowali większymi dochodami co pozwoli z kolei doprowadzić do wyższych wynagrodzeń instruktorów, do stabilności pracy w tej grupie zawodowej (umowy o pracę na czas nieokreślony), do pozostania w zawodzie ludzi z powołaniem, do większej motywacji do wykonywania tego trudnego zawodu. 

Drogi do tego mogą być różne od ustalenia ceny minimalnej do zwiększenia ilości godzin w kursie. Pomysłów na pewno będzie więcej. Zbieramy się w styczniu 2023 roku żeby ustalić plan działania.

Działalność Organizacji nie będzie nakierowana na właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców lecz na działania systemowe, które zwiększą ilość środków finansowych w tej branży. 

Wiemy, jest to działania nietypowe, bo przecież z reguły związku zawodowe działają na terenie zakładów pracy. Wierzymy jednak, że silna organizacja związkowa zrzeszająca instruktorów nauki jazdy będzie w stanie doprowadzić do korzystnych zmian w branży Ośrodków Szkolenia Kierowców. Stowarzyszenia próbują coś zmienić ale związki zawodowe mają większe możliwości. Oczami wyobraźni widzimy pojazdy nauki jazdy jeżdżące po centrum Warszawy w godzinach szczyty w celu doprowadzenia do korzystnych zmian w branży.

Żeby to osiągnąć musimy działać ponad podziałami i musimy być liczni. Zapraszamy do naszego związku. Cel jest czytelny: doprowadzenie do sytuacji, w której Ośrodki Szkolenia Kierowców będą dysponować większymi środkami finansowymi.

Więcej "kasy" w OSK to lepiej opłacany instruktor, lepiej opłacany instruktor to lepiej wyszkolona osoba, lepiej wyszkolona osoba to więcej wyników pozytywnych na egzaminie i większe Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego. 

Drogi do tego mogą być różne ale jest jeden warunek. Musimy nauczyć się działać w grupie. Władza wszelkiej maści liczy się tylko z zorganizowanymi ludźmi. 

Wiemy, że wielu nasza działalność będzie przeszkadzać ale do tego zdążyliśmy się już przyzwyczaić.

 

 

 

Organizacja działa również w Auto szkołach

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD