25 marca 2023
Musieliśmy walczyć o przestrzeganie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Poniżej efekt.
25 marca 2023
To już jakaś plaga w ośrodkach egzaminowania. Po dyrektorach z WORD Krosno, WORD, Rzeszów, WORD Tarnobrzeg, MORD Kraków następny dyrektor nie uzgadnia podziału środków na wynagrodzenia ze związkiem zawodowym.