NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas

19 października 2021
Chronologia wydarzeń była taka: 1. Wystąpienie PIP w Bydgoszczy z 18 maja 2021 roku. 2. Nasz wniosek na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej do PIP w Bydgoszczy o