13 października 2023

Złożyliśmy wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

A dostaliśmy coś co po pierwsze nie jest odpowiedzią na nasz wniosek (będzie skarga do WSA w Łodzi) a po drugie ośmiesza Marszałka Województwa Łódzkiego.

Brawo dla Panów inspektorów z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi bo pewnie oni są autorami tego czegoś. Ciekawi jesteśmy kiedy się skończy cierpliwość ich przełożonych.

Z tego dokumentu dowiadujemy się, że Marszałek Województwa Łódzkiego nie udzieli informacji mimo, że udzielił analogicznej informacji za rok 2023. Dziwne prawda?

I teraz hit. Dowiadujemy się, że "tylko dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, zwany dalej "dyrektorem WORD", sprawuje faktyczny nadzór nad zatrudnionym egzaminatorem. Co innego jednak wynika z pism Ministra Infrastruktury i Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Zamiar inspektorów wydaje się czytelny. Przez wiele lat Marszałek (najprawdopodobniej  z inicjatywy Panów inspektorów) bez podstawy prawnej występował do Dyrektora WORD w Łodzi z pismami w których wnioskował o objęcie poszczególnych egzaminatorów wzmożonym nadzorem i teraz trzeba znaleźć winnego. Tym winnym ma być Dyrektor WORD w Łodzi, bo on wydawał polecenie egzaminatorowi nadzorującemu do realizacji tych nadzorów.

Przekonajcie się sami o kwalifikacjach nadzoru w WORD w Łodzi. Nie wiemy kto prowadzi tę sprawę ale pismo do nas wysłał niejaki urzędnik Janiszewski Piotr. 

 

Ośmieszanie Marszałka trwa

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD