04 czerwca 2024

Pismo byłego wiceprzewodniczącego Organizacji nie mogło zostać bez odpowiedzi ze strony innych członków Komisji Międzyzakładowej Organizacji Międzyzakładowej nr 60 NSZZ Solidarność - 80 w WORD i OSK.

 

 

Oświadczenie członków Komisji

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD