NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas

Pan Chyćko "nadaje nadal"

Pan Chyćko nadaje nadal. I bardzo dobrze (na chwilę jakby zniknął). Do niego mamy zaufania.

https://kse-egzaminator.pl/jeszcze-nie-pogrzebany/

11 lipca 2022