11 lipca 2022

Pan Chyćko nadaje nadal. I bardzo dobrze (na chwilę jakby zniknął). Do niego mamy zaufania.

https://kse-egzaminator.pl/jeszcze-nie-pogrzebany/

Pan Chyćko "nadaje nadal"

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD