17 marca 2022

Dyrektor WORD Krosno nie realizuje wymogu wynikającego z art. 27 ust. 3 Ustawy o związkach zawodowych czyli nie uzgadnia zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników.

PIP Rzeszów w tej sprawie odsyła nas do organów ścigania (prokuratura). Chyba nie mamy wyjścia. Szlaki zostały już przetarte w Toruniu.

 

 

PIP stwierdza Dyrektor nie przestrzega art. 27 ust. 3

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD