20 kwietnia 2021

Poniżej prezentujemy pismo Państwowej Inspekcji Pracy z 14 kwietnia 2021 roku, w którym między innymi czytamy:

- "W kontrolowanym podmiocie brak jest opracowanej jakiejkolwiek procedury zarządzania lub innego aktu wewnętrznego w zakresie informowania o możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy oraz o wolnych miejscach pracy."

- "....pracodawca naruszył przepisy art.94 (2) Kodeksu pracy wobec wszystkich pracowników zatrudnionych w WORD w Toruniu, którzy mają umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy."

- "Dodatkowo potwierdziło się tzw. "aneksowanie umów o pracę w zakresie wymiaru czasu pracy" tj. czasowej zmiany warunków pracy w zakresie czasu pracy (częstokroć na wniosek samego pracownika)."

- "W ocenie inspektora pracy działania dyrektora budzą pewne obawy natury etycznej a nie prawnej. Bez wątpienia WORD jako samorządowa osoba prawna podlegająca Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego może nosić miano instytucji zaufania publicznego a zatrudnieni tam pracownicy mają prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy."

- "Sposób prowadzenia polityki kadrowej przez Dyrektora WORD Toruń (do której bez wątpienia w świetle statuty oraz regulaminu organizacyjnego ma prawo) w ocenie inspektora pracy może mieć wpływ na zaburzenie relacji międzyludzkich w Ośrodku a pracownikom, którym dokonywane są zmiany wymiaru czasu pracy nie będzie sprzyjał stabilności zatrudnienia."

PIP stwierdza kolejne nieprawidłowości w WORD Toruń

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD