09 lipca 2021

W związku z korespondencją otrzymaną z maila WORD w Olsztynie, na papierze firmowym i podpisaną przez osoby nieuprawnione postanowiliśmy napisać pismo do Marszałka oraz skargę na WORD w Olsztynie. 

 

Pismo do Dyrektora i skarga na WORD w Olsztynie

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD