26 kwietnia 2021

Nie zgadzamy się z treścią skargi Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD na bezczynność Ministra Infrastruktury. Dlatego też postanowiliśmy przedstawić Panu Premierowi nasz punkt widzenia.

Pismo do Premiera w sprawie skargi KSD

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD