01 marca 2021

Kolejne pismo do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Główny jego powód to fakt, że Dyrektor WORD Ciechanów pisze do nas jedno, a Marszałek Województwa Mazowieckiego w tej samej sprawie zupełnie co innego. Dla nas to dowód, że Marszałek Województwa Mazowieckiego nie panuje nad sytuacją w podległym mu zakładzie. Mimo, że ujawnialiśmy rozliczne nieprawidłowości w WORD Ciechanów urzędnicy odpowiedzialni pozostają bezkarni.

 

Pismo do Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD