19 kwietnia 2021

Czyniąc zadość oczekiwaniom Dyrektora WORD w Krośnie publikujemy treść pisma z 22 marca 2021 roku. Odnosząc się do następujących jego treści:

"W sprawie tej osoba egzaminowana na zielonym świetle dojechała do wysokości pasów drogowych, przed skrzyżowaniem" stwierdzamy, że z tej wypowiedzi wynika, że osoba zdająca wjechała na skrzyżowanie przy zielonym świetle podawanym przez sygnalizator S-1 po prawej stronie drogi (co wynika również z relacji egzaminator, który egzamin przeprowadzał). Powstaje również pytanie gdzie według Pana Dyrektora zaczyna się skrzyżowanie? Czyżby Pan Dyrektor uważał, że za sygnalizatorem S-1 stojącym po prawej stronie drogi? To chyba niemożliwe. Podtrzymujemy więc swoje zdanie, że osoba zdająca wjechała na skrzyżowanie przy zielonym świetle. 

"prosimy o sprostowanie informacji, iż w trakcie przejazdu przez skrzyżowanie nie doszło do zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego" stwierdzamy, że Urząd Marszałkowski już zabrał w tej kwestii zdanie i  raczej nie wypada podważać jego zdania cyt.:"Egzaminator nie dokonał interwencji poprzez użycie dodatkowych hamulców zezwolił osobie egzaminowanej na wjazd na skrzyżowanie, pomimo nadawanego sygnału żółtego, a następnie czerwonego. W ocenie Organu sprawującego nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów na prawo jazdy, takie zachowanie mogło potencjalnie wpłynąć na zagrożenie bezpośrednio życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego". Wynika z tego, że Urząd Marszałkowski po zapoznaniu się z materiałem z tego egzaminu nie dostrzegł zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, jedynie jego potencjalne zagrożenie. Całkowicie więc nie rozumiemy dlaczego Pan dyrektor pyta nas o zdanie w tej sprawie. Ważne w tej sprawie jest to, że pismo, które cytuje Pan Dyrektor to korespondencja między nim a Urzędem Marszałkowskim do której nie ma dostępu egzaminator, którego sprawa dotyczy. Naszym zdaniem jest to niezgodne z przepisami RODO.

Stanowisko w sprawie:

1. Decyzja o dopuszczeniu do określonego zachowania osoby zdającej (również niezgodnego z obowiązującymi przepisami) należy do egzaminatora, bo on jest w pojeździe egzaminacyjnym i to on ocenia sytuację w czasie rzeczywistym a nie w wygodnym fotelu w zaciszu gabinetu urzędniczego.

2. Egzaminator w konkretnej okolicznościach ocenia sytuację na drodze i podejmuje decyzję o określonym zachowaniu. Do oceny egzaminatora należy podjęcie działań odpowiednich do sytuacji i warunków istniejących na drodze oraz w jakim zakresie podejmuje interwencję.

 

Pismo Dyrektora WORD w Krośnie

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD