16 marca 2023

Odpisał do nas Dyrektor PORD w Gdańsku. Wydaje się nam, że Pan Dyrektor jest nazbyt skromny w kwestii swojego udziału w podjęciu uchwały w sprawie wynagrodzenia egzaminatorów. Zarząd każdego województwa liczy się ze zdaniem dyrektorów Ośrodków egzaminowania. Przypuszczamy, że taka postawa Dyrektora może również wynikać z faktu obawy przed poszczególnymi dyrektorami, którzy mogą mieć pretensje o tak korzystne ukształtowanie wynagrodzeń egzaminatorów w PORD Gdańsk. Przecież teraz wszyscy egzaminatorzy w Polsce będą się do nich porównywać. Informujemy, że nie omieszkaliśmy również podziękować Zarządowi Województwa Pomorskiego (pismo poniżej). Uczyniliśmy to dzień przed pismem do Dyrektora ale wynikało to z tego faktu, że zabrakło czasu żeby wysłać pisma w oba miejsca jednego dnia. Pozwalamy sobie opublikować odpowiedź Pana Dyrektora (pismo poniżej). Może to początek czegoś nowego.....

 

Pismo od Dyrektora PORD Gdańsk

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD