06 stycznia 2023

Chcemy żeby PIP wystąpił do sądu z wnioskiem o ukarania Dyrektora WORD w Zamościu oraz żeby złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Dyrektora WORD w Zamościu gdyby pryncypał tego Ośrodka zdecydował się wręczyć wypowiedzenie naszemu reprezentantowi.

Piszemy do PIP w sprawie Pana Jarosława Żuka

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD