NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas

Piszemy do PIP w sprawie Pana Jarosława Żuka

Chcemy żeby PIP wystąpił do sądu z wnioskiem o ukarania Dyrektora WORD w Zamościu oraz żeby złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Dyrektora WORD w Zamościu gdyby pryncypał tego Ośrodka zdecydował się wręczyć wypowiedzenie naszemu reprezentantowi.

06 stycznia 2023