05 sierpnia 2021

Już nie musimy pisać skarg na Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w kwestii udostępnienia informacji publicznej (musieliśmy wysłać dwie takie skargi). Mamy nadzieję, że:

- to początek innych relacji z Urzędem Marszałkowskim

- zostaniemy wysłuchani

- nasz głos w sprawie zostanie dostrzeżony

- Marszałek będzie nam udzielał odpowiedzi na zapytania o informację publiczną.

Z otrzymanej korespondencji wnika, że skargi na Dyrektora WORD w Toruniu były już wcześniej. Nam najbardziej w oczy rzuca się styl odpowiedzi Dyrektora na skargę. To jest ta sama retoryka jak w pismach kierowanych do naszej Organizacji bądź w odniesieniu do pism naszej Organizacji. Czy faktyczni wszyscy zwracający uwagę na nieprawidłowości w działaniu Dyrektora WORD w Toruniu działają na niekorzyść WORD w Toruniu, dezorganizują pracę, oczerniają dyrektora itd.? Naszym zdaniem wystarczyłoby gdyby ten Pan zaczął przestrzegać prawa obowiązującego w naszym kraju.

 

 

 

 

 

 

Początek nowego?

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD