18 listopada 2021

Nagrody Dyrektorom ośrodków egzaminowania przyznają każdorazowo Zarządy Województw. Oczywiście środki finansowe na ten cel pochodzą ze środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń w poszczególnych wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego.

Dyrektor WORD w Warszawie nagroda za rok 2020 w wysokości 37, 500 (tylko nie wiemy czy netto czy brutto - pytanie tylko czy to ma jakieś znaczenie). Brak słów.

Dyrektor WORD w Ciechanowie nagroda za rok 2020 w wysokości 24, ooo. Strata za 2020 WORD Ciechanów to 346 000 złotych. Wyżej brak słów tutaj to już brakuje powietrza do oddychania z nerwów.

Piszemy do Ministra. Musi wiedzieć, że Dyrektorzy mają większe nagrody niż Ministrowie, nawet wtedy jak ich zakłady są na minusie za dany rok. A jednocześnie mówi się o kryzysie w ośrodkach egzaminowania.

 

 

 

Pod tytułem kryzys finansowy w WORD-ach

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD