09 listopada 2021

Pytać czy stwierdzać? O to jest pytanie....

Ośrodki egzaminowania podobno w kryzysie finansowym ale zdaje się, że w WORD Ciechanów sytuacja jest przynajmniej dobra jeśli nie bardzo dobra pod tym względem. Ciekawe czy szeregowi pracownicy w WORD Ciechanów odczuli dobrodziejstwo tej dobrej sytuacji finansowej zakładu. Pytamy i będziemy o to pytać. Poinformujemy również Marszałka i Zarząd Województwa o sprawie, żeby wiedzieli jakie nagrody Dyrektor WORD w Ciechanowie przydziela swoim niektórym pracownikom. Tym razem podano nam wysokość nagród w kwotach netto.

Nagrody dla Głównej Księgowej w Ciechanowie:

2016 - 13.935, 78 złotych netto

2017 - 13.935,78 złotych netto

2018 - 13.935,78 złotych netto

2019 - 6.701,77 złotych netto

2020 - 3.527,19 złotych netto

2021 - 13.402,54 złotych netto

Suma: 65.438, 84 złotych nett0 czyli 92.642 złotych brutto

W głowie się nie mieści, prawie 100000 złotych. Gdzie ten kryzys w WORD-ach?

Teraz zestawmy to z wysokością nagród dla p.o. Zastępcy Dyrektora WORD w Ciechanowie.

Nagrody dla p.o. Zastępcy Dyrektora WORD w Ciechanowie:

2016 - 16.000 złotych brutto

2017 - 20.000 złotych brutto

2018 - 22.000 złotych brutto

2019 - 11.000 złotych brutto

2020 - 6.000 złotych brutto

2021 - 21.300 złotych brutto

Suma: 96.300 złotych brutto

Suma nagród dla Głównej Księgowej i p.o. Zastępcy Dyrektora w WORD Ciechanów w okresie od 2016 do 2021 roku to 188 942 złotych brutto.

Utwierdzamy się w słuszności naszych żądań wysłanych do Dyrektora WORD w Ciechanowie w dniu 8 listopada 2021 roku.

Do pracowników WORD w Ciechanowie, którzy czytają naszą stronę. Pokażcie te dane innym pracownikom, może to ich zachęci do:

- zapisania się do naszej Organizacji (a w przyszłości do wzięcia udziału w ewentualnym referendum strajkowym)

- włączenia się do walki o lepsze jutro dla zatrudnionych w WORD w Ciechanowie.

Będziemy pytać dalej.

 

Pod tytułem nie ma pieniędzy w WORD-ach!!!!!!!!!????????

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD