21 marca 2022

Chronologia wydarzeń:

8 listopada 2021 roku - wniosek o kontrolę w MORD Kraków do Zarządu Województwa w sprawie nierównego taktowania pracowników

10 listopada 2021 roku - skarga i wniosek o kontrolę w MORD Kraków do PIP w Krakowie w tym samym temacie

14 marca 2021 roku - pismo z PIP z Kraków w którym Organizacja jest informowana o nierównym traktowaniu pracowników w MORD Kraków

Niestety do dnia dzisiejszego nie mamy żadnej informacji z Zarządu Województwa czy podjął jakieś działania w sprawie nierównego traktowania. W związku z faktem, że wnioskowaliśmy do Zarządu o informację o podjętych działaniach musimy założyć, że żadne działania nie zostały podjęte. W związku z tym postanowiliśmy napisać ponaglenie.

 

Ponaglenie w związku z brakiem kontroli w MORD Kraków

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD