24 stycznia 2024

Dyrektor zdecydował się zrealizować postulaty Organizacji.

W związku z czym osiągnięto porozumienie.

To drugie porozumienie zawarte przez Organizację w ramach prowadzonych sporów zbiorowych. Przypominamy pierwsze było w WORD Bielsko - Biała. 

 

Porozumienie osiągnięte, kończymy spór zbiorowy

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD