10 października 2022
I stało się. Trzy największe organizacje związkowe działające w ośrodkach egzaminowania podpisały deklarację partnerskiego współdziałania zmierzającego do zabezpieczenia interesów zawodowych i materialnych wszystkich pracowników WORD.
Na tę chwilę serce związkowe bije w Word w Łodzi. Wszyscy przewodniczący są pracownikami tego zakładu pracy.
Powstaje pytanie czy współczuć Dyrektorowi Word w Łodzi czy zazdrościć tak przedsiębiorczych pracowników?
Najważniejsze, że daje radę. Ciekawe jak inni dyrektorzy poradziliby sobie na jego miejscu?
Droga związkowa to jedyna skuteczna droga do poprawy warunków pracy i płacy w Word.
Bez Was jednak nie damy rady. Nawet najlepsi Przewodniczący nie dadzą rady bez wsparcia dużej ilości członków.

Porozumienie ponad podziałami

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD