06 kwietnia 2023

Spieszymy donieść, że 3 związki zawodowe działające na terenie WORD w Łodzi:

- Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników WORD reprezentowany przez Pana Andrzeja Żmudę

- Międzyzakładowa Organizacja Związkowa WORD i OSK (OPZZ) - reprezentowany przez Jacka Łęgockiego

- Organizacja Międzyzakładowa nr 60 NSZZ Solidarność - 80 w WORD - reprezentowany przez Radosława Banaszkiewicza

oraz Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów Oddział Skierniewice reprezentowany przez Pana Marka Fyreja

doszły do porozumienia w sprawie projektu uchwały o wynagrodzeniach egzaminatorów.

 

Uważamy to za wielki sukces. Te 3 Organizacje zrzeszają ponad 80% egzaminatorów w WORD w Łodzi (wszystkich egzaminatorów jest około 80) co daje pełne spektrum działań na wypadek gdyby Sejmik Województwa Łódzkiego miał zamiar przyjąć uchwały nieakceptowalny przez egzaminatorów.

Cieszy nas niezmiernie fakt, że udaje się nam mówić jednym głosem w tej ważnej sprawie. Związki zawodowe mogą być bardzo skuteczne ale muszą być spełnione pewne warunki. Muszą być liczne i działać razem. Jesteśmy zwarci i gotowi do działania.

Poniżej projekt wysłany do Sejmiku Województwa Łódzkiego. Taki sam wysłaliśmy do Zarządu Województwa Łódzkiego.

Porozumienie ponad podziałami. Wielki sukces.

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD