21 września 2021

Dyrektor WORD w Toruniu oprócz bezprawnych, nieprawdziwych stwierdzeń:

W odniesieniu do otrzymywanej korespondencji po raz wtóry wskazuję, że Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu nie działa organizacja związkowa o nazwie Organizacja Międzyzakładowa nr 60 NSZZ Solidarność – 80 w WORD.”;

„Żądam zaprzestania podawania informacji jakoby dana organizacja funkcjonowała lub była aktywna w WORD w Toruniu.”;

„Żądam zaprzestania stosowania praktyki polegającej na świadomym używaniu nieprawdziwego przekazu w sprawie rzekomego działania Związku Zawodowego Solidarność – 80 w WORD w Toruniu….”;

Nieprawdą jest Pana twierdzenie, jakoby w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu działała Organizacja Międzyzakładowa nr 60 NSZZ Solidarność-80”

zrobił coś do czego miał całkowite prawo czyli wystąpił do nas z wnioskiem o ustalenie liczebności naszej Organizacji. Sąd Rejonowy w Toruniu potwierdził, że nasza Organizacji na dzień 31 grudnia 2020 roku liczyła 138 członków. Panie Dyrektorze nadzieja umiera ostatnia, prosimy próbować dalej (najbliższa możliwość będzie za rok). Ale zdaje się, że pozostała jeszcze możliwość generowania nieprawdziwych stwierdzeń podobnych do tych powyżej.

Postanowienie sądowe w sprawie liczebności Organizacji

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD