13 kwietnia 2021
Ponoć stal hartuje się w ogniu.
Pierwszy i zapewne nieostatni pozew o ochronę dóbr osobistych przeciwko naszemu Przewodniczącemu.
Oczywiście powodem jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie. Publiczne pieniądze zawsze wydaje się łatwiej, a przecież podobno ośrodki egzaminowania w Polsce są w bardzo złej sytuacji finansowej.
Informujemy po raz kolejny, że nie ustaniemy w dążeniu do reformy/racjonalizacji działania ośrodków egzaminowania oraz w działaniach nakierowanym na ochronę działaczy związkowych i ochronę praw pracowniczych. 

Pozew przeciwko Przewodniczącemu

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD