13 lutego 2023

W swoim założeniu kamery w pojazdach egzaminacyjnych miały przeciwdziałać korupcji w Ośrodkach egzaminowania. Wydaje się, że zamierzony cel został osiągnięty. Od kilkunastu lat nie słyszy się o korupcji wśród egzaminatorów.

Niestety kamery wykorzystywane są również w innym celu niż zamierzony.

Służą jako narzędzie do pełnej inwigilacji egzaminatorów.

Przykład prezentujemy poniżej.

Egzaminator odebrał telefon od swojej chorej matki, której jest jedynym opiekunem. Zrobił to w taki sposób żeby nie przeszkadzać osobie egzaminowanej tzn. na placu manewrowym, między zadaniami egzaminacyjnym wydał polecenie osobie egzaminowanej zatrzymania pojazdu, opuścił pojazd egzaminacyjny przepraszając osobę egzaminowaną i odbył 2 minutową rozmowę z chorą matką. Dyrektor WORD Rzeszów uznał, że należy ukarać egzaminatora karą porządkową. Nasz członek wniósł sprzeciw, związek z kolei wykazał, że pracownik nie powinien być karany i na całe szczęście Dyrektor wycofał się z nałożenie kary.

Niesmak z całej sytuacji jednak pozostał. To pokazuje do czego są kamery wykorzystywane.

Wystarczy sobie wyobrazić, że jesteście nagrywani przez cały dzień pracy. Każdy wasz gest, każde wasze słowo.  Akceptujemy rolę systemów rejestrujących egzaminy na prawo jazdy, sprzeciwiamy się jednak wykorzystywaniu nagrań w celu karania egzaminatorów na podstawie Kodeksu pracy. Ten egzamin miał wynik pozytywny. To po co był oglądany? Dyrektor WORD Bielsko - Biała wystąpił z wnioskiem o unieważnienie 4 egzaminów pozytywnych. Ta praca to jak praca sapera na polu minowym.

Przepraszamy za słownictwo ale rzygać się chce.

 

Praca egzaminatora to pełna inwigilacja

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD