10 marca 2021

W związku z pismem Dyrektora WORD w Toruniu z 9 marca 2021 roku (poniżej) oświadczamy, że;

- działania podejmowane przez naszą Organizację nie mają na celu godzenia w dobre imię oraz wizerunek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

w Toruniu 

- nie usuniemy ze stron internetowych publikacji i korespondencji godzących w dobre imię oraz wizerunek WORD w Toruniu bo takowe nie istnieją.

Ponadto odbieramy to pismo jako próbę zamknięcie ust naszej Organizacji, która próbuje informować opinię publiczną oraz odpowiednie instytucje o wydarzeniach dotyczących postępowania/decyzji Dyrektora WORD w Toruniu, które z kolei rzutują na sposób postrzegania WORD w Toruniu.

W tym miejscu powstaje zasadnicze pytanie: kto poprzez swoje działania doprowadza do degradacji wizerunku WORD Toruniu?

Organizacja Międzyzakładowa nr 60 NSZZ "Solidarność"-80 w WORD stoi na stanowisku, że podjęcie działań prawnych (w tym procesowych) wobec naszej Organizacji może okazać się niewłaściwym gospodarowaniem publicznymi środkami finansowymi (obsługa prawna, ewentualne koszty wynikające z wyroku sądowego).  Zakładamy, że takie działania zostały podjęte wobec wszystkich osób i instytucji, które podobnie jak nasza Organizacja informują o nieprawidłowościach w WORD Toruń. W takim przypadku niewłaściwe gospodarowanie publicznymi środkami finansowymi będzie zwielokrotnione.  O takim zagrożeniu oczywiście poinformujemy odpowiednie instytucje.

Tego typu działania motywują nas do jeszcze bardziej zintensyfikowanych działań mających na celu informowanie opinii publicznej i odpowiednich instytucji o nieprawidłowościach w WORD Toruń.

 

Próba zamknięcia ust naszej Organizacji?

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD