16 marca 2021

Poniżej korespondencja z Delegaturą Najwyższej Izby Kontroli w Opolu w kwestii uzyskania wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w WORD Opole w dniach od 9 lipca 2020 roku do 3 listopada 2021 roku.

 

 

Próbujemy uzyskać wnioski z kontroli NIK

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD