11 marca 2023

No niestety nie żart, to przecież nie 1 kwietnia. Projekt uchwały w sprawie wynagrodzeń egzaminatorów na prawo jazdy w województwie mazowieckim zmaterializował wszystkie nasze obawy.

Po pierwsze Zarząd Województwa nie przesłał do naszej Organizacji tego projektu w celu uzyskania opinii.

Po drugie zaproponowane wynagrodzenia nie przewidują niewielkie podwyżki dla egzaminatorów (w przeciwieństwie do uchwały wprowadzonej w województwie pomorskim)

Po trzecie projekt przewiduje utrzymanie dodatku zadaniowego (w przeciwieństwie do uchwały wprowadzonej w województwie pomorskim).

Po czwarte projekt uchwały z Mazowsza umywa się do uchwały przyjętej na Pomorzu.

Po piąte projekt uchwały nie przewiduje waloryzacji wynagrodzeń egzaminatorów (podobnie jak uchwała przyjęta w województwie pomorskim).

Powstaje jedno pytanie:

Jak to możliwe żeby egzaminatorzy w województwie mazowieckim (największym i najdroższym) zarabiali mniej mniej niż egzaminatorzy w województwie pomorskim? No wynika, że jednak możliwe. 

Będziemy przeciwdziałać. Poniżej ten słaby (bardzo słaby) projekt.

Projekt uchwały na BIP dla Mazowsza to chyba żart

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD