19 maja 2022

Chronologia wydarzeń:

7 listopada 2021 roku - wniosek Organizacji o udostepnienie informacji publicznej w zakresie przeznaczenia przez WORD Toruń środków finansowych na Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w 2016 roku

22 listopada 2021 roku - pismo dyrektora z Torunia z żądaniem wykazaniem ważnego interesu publicznego

2 grudnia 2021 roku - Organizacja wykazuje ważny interes publiczny związany ze swoim wnioskiem 

16 grudnia 2021 roku - pryncypał z Torunia wydaje decyzję, w której odmawia udzielenia wnioskowanej informacji, na którą Organizacja składa skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Toruniu

30 marca 2022 roku - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Toruniu orzeka o uchyleniu decyzji i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Dyrektora. No i co robi dyrektor z Torunia?

4 maja 2022 roku - wydaje decyzję o odmowie udzielenia wnioskowanej informacji ponieważ wg niego znajduje się ona w Biuletynie Informacji Publicznej. Organizacji musi znowu pisać skargę z oczywistych powodów bo tej informacji nie ma w BIP-ie

I teraz najważniejsze:

18 maja 2022 roku - pryncypał z Torunia uchyla swoją decyzję bo jak stwierdza w swojej decyzji wnioskowana informacja nie znajduję się w Biuletynie Informacji Publicznej. Nie wiadomo czy się śmiać czy płakać ze względu na fakt, że Organizacja czeka na uzyskanie informacji publicznej od 7 listopada 2021 roku czyli prawie 7 miesięcy.

Dlaczego pryncypał z Torunia nie chce udzielić tak banalnie prostej informacji publicznej?

Czy takie postępowanie to nie jest nadużywanie prawa oraz ośmieszanie instytucji państwowej czyli WORD w Toruniu?

Dlaczego przełożeni dyrektora z Torunia nie reagują na nieprzestrzeganie prawa przez swojego podwładnego?

Mija prawie 7 miesięcy a my nie możemy się dowiedzieć na co wydał środki publiczne dyrektor WORD w Toruniu w ramach BRD w 2016 roku. Jesteśmy i będziemy konskwentni w domaganiu przestrzegania obowiązującego prawa.

 

Pryncypał z Torunia uchyla własną decyzję.

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD