28 grudnia 2022

Chronologia wydarzeń:

1. Pismo Dyrektora z 22 grudnia 2022 roku w kwestii zaopiniowania zmian w regulaminie wynagradzania w związku z zmianą wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia 2023 roku. Czyli Dyrektor 10 dni przed dniem wejściem nowych przepisów występuję do S80 o wypracowanie wspólnego stanowiska z innym związkiem działającym w WORD Rzeszów. Brzmi jak żart. Powstaje pytanie od kiedy Dyrektor wiedział, że w dniu 1 stycznia 2023 roku płaca minimalna wzrasta?

2. 27 grudnia 2022 roku dostajemy maila w którym czytamy: "Dzień dobry, w związku z wysłaniem projektu zmiany do Regulaminu Wynagradzania  pracowników WORD celem zaopiniowania w dniu 22 .12.2022 r. w związku ze zmianą minimalnej krajowej od 01.01.2023 r. proszę o informację zwrotną otrzymania e-maila". Żart? No właśnie nie żart.

3. W wyniku postepowania Pana Dyrektora zostaliśmy postawieni pod ścianą - zostaliśmy pozbawieni możliwości dokonania próby wypracowania wspólnego stanowiska z drugim związkiem zawodowym.  

Jak można tak ważną kwestię podejmować 10 dni przed terminem?

Jak można tak ważną kwestię podejmować w okresie świątecznym?

Jak można nie dać ustawowych 30 dni (art. 30 ust. 6 Ustawy o związkach zawodowych) na próbę wypracowania wspólnego stanowiska organizacją związkowym w WORD Rzeszów?

Zostaliśmy zmuszeni wysłać pismo w dniu 28 grudnia 2022 roku ze swoją propozycją zmian w regulaminie wynagradzania. Ale tej sprawy nie zostawimy bez dalszego biegu.

 

 

 

Przedstawiamy sposób postepowania Pana Dyrektora.

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD